GGA ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՆ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Գործիքները բացառապես ձեռքի աշխատանք են

Անվճար առաքում դեպի բոլոր երկրներ

Առաքում ենք դեպի բոլոր երկրներ

Անվտանգ վճարումներ

100% անվտանգ վճարումներ

Լավագույն գնի երաշխիք

Ավելի մատչելի տարբերա՞կ եք գտել։ Կապվեք մեզ հետ

Հեշտ վերադարձ

Չե՞ք հավանել։ Կարող եք վերադարձնել

Պրոֆեսիոնալ Երաժշտական Գործիքներ

Պատրաստված է սիրով

 • $59

  Reed Medium

  GGA professional reed in A , B, C, D, E, G, Bb, F bass The reed is put into the round hole of the body, the upper top of which is flattened forming a double reed of flat form. The regulator, or parda, is put in the middle of the reed. The movement of the…

  Reed Medium
 • $59

  Reed Soft

  GGA professional reed in A , B, C, D, E, G, Bb, F bass The reed is put into the round hole of the body, the upper top of which is flattened forming a double reed of flat form. The regulator, or parda, is put in the middle of the reed. The movement of the…

  Reed Soft
 • $245

  Duduk in A, Reddish

  GGA professional duduk in A. The instrument is made of the best parts of the apricot tree.  It’s the most widespread duduk with a traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F# (small octave) – A (1st octave). Length: 350 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes a duduk, a reed,…

  Duduk in A, Reddish
 • $290

  Duduk / Hard case

  GGA professional duduk in A, Bb, C, D, E, G, B (H) / GGA brand Black hard case for duduk GGA professional duduk in A , B, C, D, E, G, Bb made from the best parts of the apricot tree. It has velvet and deep timbre. Color of the duduk: Reddish, blonde, black Duduk…

  Duduk / Hard case
 • $59

  Reed Hard

  GGA professional reed in A , B, C, D, E, G, Bb, F bass The reed is put into the round hole of the body, the upper top of which is flattened forming a double reed of flat form. The regulator, or parda, is put in the middle of the reed. The movement of the…

  Reed Hard
 • $369$429

  Duduk in F bass

  GGA professional duduk in F bass. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. The sound is bold and acute. Range: d(small octave) – F(2nd octave) Length: 472 mm Color: Black The package includes a duduk, a…

  Duduk in F bass
 • $245

  Duduk in A, Natural

  GGA professional duduk in A. The instrument is made of the best parts of the apricot tree.  It’s the most widespread duduk with a traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F#(small octave) – A (1st octave). Length: 350 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes a duduk, a reed, a…

  Duduk in A, Natural
 • $245

  Duduk in A, Black

  GGA professional duduk in A. The instrument is made of the best parts of the apricot tree.  It’s the most widespread duduk with a traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F# (small octave) – A (1st octave). Length: 350 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes a duduk, a reed,…

  Duduk in A, Black
 • $245

  Դուդուկ Սոլ, Կարմիր

  Դուդուկ Սոլ, Կարմիր
 • $450

  Pku in G

  GGA professional pku in G The instrument is made of the best parts of the apricot tree. Range – G (1st octave)- G (2nd octave) Color – brown The package includes a pku, 2 reeds, horn. The pku, alternatively spelled pzuk, is an Armenian musical instrument, similar to a clarinet. It has been called the…

  Pku in G
 • $245

  Duduk in G, Natural

  GGA professional duduk in G. The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. Range: E ( small octave) – G (1st octave). Length: 406mm. Color: Black,Natural Blonde,Reddish The package includes a duduk, a reed, a cloth-case, instructions for both…

  Duduk in G, Natural
 • $245

  Duduk in B (si bemol), Reddish

  GGA professional duduk in B (si bemol). The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has a lightsome and bright sound. Range: F (small octave) – B…

  Duduk in B (si bemol), Reddish
 • $245

  Duduk in B (si bemol), Natural

  GGA professional duduk in B(si bemol). The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has a lightsome and bright sound. Range: F( small octave) – B (1st octave)….

  Duduk in B (si bemol), Natural
 • $245

  Duduk in C, Black

  GGA professional duduk in C. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It is endowed with a bright, loud, and colorful timbre and is frequently used in dance melodies. Range: A (small octave) – C (2nd…

  Duduk in C, Black
 • $245

  Duduk in B (si bemol), Black

  GGA professional duduk in B.(si bemol) The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has a lightsome and bright sound. Range: F (small octave) – B (1st…

  Duduk in B (si bemol), Black
 • $149

  Shvi in D

  GGA professional shvi in D. The instrument is made of the best parts of apricot tree. Range – D (2nd octave) – F (4th octave) . Length – 313mm. Color – brown. The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, then…

  Shvi in D
 • $245

  Duduk in G, Black

  GGA professional duduk in G. The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. Range: E (small octave) – G (1st octave). Length: 406mm. Color: Black, Natural Blonde, Reddish The package includes a duduk, a reed, a cloth-case, instructions for…

  Duduk in G, Black
 • $319

  Blul in D(chromatics)

  GGA professional blul in D ( chromatic ) The instrument is made of the best parts of the apricot tree. Length – 600 mm. Color – brown Follow the link below to listen to how the GGA blul sounds. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, when properly…

  Blul in D(chromatics)
 • $310

  Duduk in A / Special Box

  GGA professional duduk in A with GGA brand box for duduk. The instrument is made of the best parts of apricot tree. It’s the most widespread duduk with traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F#( small octave) – A (1st octave). Length: 350mm. Color: Reddish, Natural Duduk key – A, Bb, C,…

  Duduk in A / Special Box
 • $245

  Duduk in D, Reddish

  GGA professional duduk in D. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It’s unique with its bright, glaring, sheer sound. Range: H (small octave) – D (2nd octave). Length: 295 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish…

  Duduk in D, Reddish
 • $149

  Shvi in F

  GGA professional shvi in F. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. Range – F (2nd octave)- G#(4th octave) Length – 270 mm Color – Brown The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, when properly…

  Shvi in F
 • $245

  Duduk in C, Reddish

  GGA professional duduk in C. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It is endowed with a bright, loud, and colorful timbre and is frequently used in dance melodies. Range: A (small octave) – C (2nd…

  Duduk in C, Reddish
 • $245

  Duduk in H (Si), Natural

  GGA professional duduk in H (Si) . The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has lightsome and bright sound. Range: G# ( small octave) – H (1st octave)….

  Duduk in H (Si), Natural
 • $245

  Duduk in H (Si), Black

  GGA professional duduk in H (Si) . The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has lightsome and bright sound. Range: G# ( small octave) – H (1st octave)….

  Duduk in H (Si), Black
 • $245

  Duduk in C, Natural

  GGA professional duduk in C. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It is endowed with a bright, loud, and colorful timbre and is frequently used in dance melodies. Range: A(small octave) – C(2nd octave) Length:…

  Duduk in C, Natural
 • $245

  Duduk in D, Natural

  GGA professional duduk in D. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It’s unique with its bright, glaring, sheer sound. Range: H(small octave) – D(2nd octave). Length: 295 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package…

  Duduk in D, Natural
 • $229

  Shvi in A

  GGA professional shvi in A. The instrument is made of the best parts of apricot tree. Range – A (1st octave) – H (3rd octave) . Length – 403mm. Color – brown. The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, then…

  Shvi in A
 • $149

  Shvi in E

  GGA professional shvi in E. The instrument is made of the best parts of apricot tree. Range – E (2nd octave) – G (4th octave) . Length – 281mm. Color – brown. The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, then…

  Shvi in E
 • $389

  Duduk in A bass

  GGA professional duduk in A bass. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. The sound is bold and acute. Range – A ( big octave) – A ( small octave). Color: Reddish, black Key: A Bass The package includes a duduk, a reed,  a soft cloth case, instructions for both…

  Duduk in A bass
 • $245

  Duduk in D, Black

  GGA professional duduk in D. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. It’s unique with its bright, glaring, sheer sound. Range: H (small octave) – D (2nd octave). Length: 295 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish…

  Duduk in D, Black
Asset 1454

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ABOUT GGA PROFESSIONAL INSTRUMENTS

Սեղմել այստեղ
Asset 1454

HISTORY

THE HISTORY OF ARMENIAN DUDUK

Սեղմել այստեղ
Asset 1454

LESSONS

TAKE LESSONS OF DUDUK

Սեղմել այստեղ
Asset 1454

CONTACT US

CALL US OR ASK A QUESTION

Սեղմել այստեղ

ԴՈՒԴՈՒԿԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ