GGA ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԵՆ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ

Գործիքները բացառապես ձեռքի աշխատանք են

Անվճար առաքում դեպի բոլոր երկրներ

Առաքում ենք դեպի բոլոր երկրներ

Անվտանգ վճարումներ

100% անվտանգ վճարումներ

Լավագույն գնի երաշխիք

Ավելի մատչելի տարբերա՞կ եք գտել։ Կապվեք մեզ հետ

Հեշտ վերադարձ

Չե՞ք հավանել։ Կարող եք վերադարձնել

Պրոֆեսիոնալ Երաժշտական Գործիքներ

Պատրաստված է սիրով

 • 2.902,19

  Reed Soft

  GGA professional reed in A , B, C, D, E, G, Bb, F bass The reed is put into the round hole of the body, the upper top of which is flattened forming a double reed of flat form. The regulator, or parda, is put in the middle of the reed. The movement of the…

  Reed Soft
 • 16.296,95

  Duduk in A, Natural

  GGA professional duduk in A. The instrument is made of the best parts of the apricot tree.  It’s the most widespread duduk with a traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F#(small octave) – A (1st octave). Length: 350 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes a duduk, a reed, a…

  Duduk in A, Natural
 • 24.557,04

  Duduk in F bass

  GGA professional duduk in F bass. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son The sound is bold and acute. Range: d(small octave) – F(2nd octave) Length: 472 mm Color: Black The package includes a duduk, a reed,…

  Duduk in F bass
 • 2.902,19

  Reed Hard

  GGA professional reed in A , B, C, D, E, G, Bb, F bass The reed is put into the round hole of the body, the upper top of which is flattened forming a double reed of flat form. The regulator, or parda, is put in the middle of the reed. The movement of the…

  Reed Hard
 • 18.603,82

  Duduk / Hard case

  GGA professional duduk in A, Bb, C, D, E, G, B (H) / GGA brand Black hard case for duduk GGA professional duduk in A , B, C, D, E, G, Bb made from the best parts of the apricot tree. It has velvet and deep timbre. Color of the duduk : Reddish, blonde, black…

  Duduk / Hard case
 • 17.041,10

  Pku in G

  GGA professional pku in G The instrument is made of the best parts of the apricot tree. Range – G (1st octave)- G (2nd octave) Color – brown The package includes a pku, 2 reeds, horn. The pku, alternatively spelled pzuk, is an Armenian musical instrument, similar to a clarinet. It has been called the…

  Pku in G
 • 16.296,95

  Duduk in A, Black

  GGA professional duduk in A. The instrument is made of the best parts of the apricot tree.  It’s the most widespread duduk with a traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F#(small octave) – A (1st octave). Length: 350 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes a duduk, a reed, a…

  Duduk in A, Black
 • 16.296,95

  Duduk in G, Natural

  GGA professional duduk in G. The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. Range: E ( small octave) – G (1st octave). Length: 406mm. Color: Black,Natural Blonde,Reddish The package includes a duduk, a reed, a cloth-case, instructions for both…

  Duduk in G, Natural
 • 16.296,95

  Duduk in B (H), Natural

  GGA professional duduk in B (H) . The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has lightsome and bright sound. Range: G# ( small octave) – H (1st octave). Length: 320mm….

  Duduk in B (H), Natural
 • 14.808,64

  Shvi in A

  GGA professional shvi in A. The instrument is made of the best parts of apricot tree. Range – A (1st octave) – H (3rd octave) . Length – 403mm. Color – brown. The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, then…

  Shvi in A
 • 9.673,98

  Shvi in E

  GGA professional shvi in E. The instrument is made of the best parts of apricot tree. Range – E (2nd octave) – G (4th octave) . Length – 281mm. Color – brown. The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, then…

  Shvi in E
 • 16.296,95

  Duduk in A, Reddish

  GGA professional duduk in A. The instrument is made of the best parts of the apricot tree.  It’s the most widespread duduk with a traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F#(small octave) – A (1st octave). Length: 350 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes a duduk, a reed, a…

  Duduk in A, Reddish
 • 9.673,98

  Shvi in F

  GGA professional shvi in F. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. Range – F (2nd octave)- G#(4th octave) Length – 270 mm Color – Brown The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, when properly…

  Shvi in F
 • 16.296,95

  Duduk in C, Black

  GGA professional duduk in C. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It is endowed with a bright, loud, and colorful timbre and is frequently used in dance melodies. Range: A(small octave) – C(2nd octave) Length: 306mm…

  Duduk in C, Black
 • 26.789,50

  Duduk in A bass

  GGA professional duduk in A bass. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. The sound is bold and acute. Range – A ( big octave) – A ( small octave). Color – Brown ( reddish) Color: Reddish, black Key: A Bass The package includes a duduk, a reed,  a soft…

  Duduk in A bass
 • 19.273,56

  Duduk in A / Special Box

  GGA professional duduk in A  with GGA brand box  for duduk. The instrument is made of the best parts of apricot tree.  It’s the most widespread duduk with traditional tone. It has velvet and deep timbre. Range: F#( small octave) – A (1st octave). Length: 350mm. Color of the duduk : Reddish, Natural Duduk key…

  Duduk in A / Special Box
 • 16.296,95

  Duduk in Bb, Reddish

  GGA professional duduk in Bb. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has a lightsome and bright sound. Range: F( small octave) – B (1st octave). Length:…

  Duduk in Bb, Reddish
 • 16.296,95

  Duduk in G, Black

  GGA professional duduk in G. The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, song melodies. Range: E ( small octave) – G (1st octave). Length: 406mm. Color: Black,Natural Blonde,Reddish The package includes a duduk, a reed, a cloth-case, instructions for both…

  Duduk in G, Black
 • 16.296,95

  Duduk in B (H), Black

  GGA professional duduk in B (H) . The instrument is made of the best parts of apricot tree. It has bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has lightsome and bright sound. Range: G# ( small octave) – H (1st octave). Length: 320mm….

  Duduk in B (H), Black
 • 16.296,95

  Դուդուկ Սոլ, Կարմիր

  Դուդուկ Սոլ, Կարմիր
 • 9.599,57

  Shvi in D

  GGA professional shvi in D. The instrument is made of the best parts of apricot tree. Range – D (2nd octave) – F (4th octave) . Length – 313mm. Color – brown. The package includes a shvi and a case. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, then…

  Shvi in D
 • 2.902,19

  Reed Medium

  GGA professional reed in A , B, C, D, E, G, Bb, F bass The reed is put into the round hole of the body, the upper top of which is flattened forming a double reed of flat form. The regulator, or parda, is put in the middle of the reed. The movement of the…

  Reed Medium
 • 16.296,95

  Duduk in D, Black

  GGA professional duduk in D. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s unique with its bright, glaring, sheer sound. Range: H(small octave) – D(2nd octave). Length: 295 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes…

  Duduk in D, Black
 • 16.296,95

  Duduk in D, Reddish

  GGA professional duduk in D. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s unique with its bright, glaring, sheer sound. Range: H(small octave) – D(2nd octave). Length: 295 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes…

  Duduk in D, Reddish
 • 16.296,95

  Duduk in Bb, Natural

  GGA professional duduk in Bb. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has a lightsome and bright sound. Range: F( small octave) – B (1st octave). Length:…

  Duduk in Bb, Natural
 • 16.296,95

  Duduk in C, Reddish

  GGA professional duduk in C. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It is endowed with a bright, loud, and colorful timbre and is frequently used in dance melodies. Range: A(small octave) – C(2nd octave) Length: 306mm…

  Duduk in C, Reddish
 • 16.296,95

  Duduk in C, Natural

  GGA professional duduk in C. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It is endowed with a bright, loud, and colorful timbre and is frequently used in dance melodies. Range: A(small octave) – C(2nd octave) Length: 306mm…

  Duduk in C, Natural
 • 16.296,95

  Duduk in Bb, Black

  GGA professional duduk in Bb. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s the most frequently used duduk after A duduk. It has a lightsome and bright sound. Range: F( small octave) – B (1st octave). Length:…

  Duduk in Bb, Black
 • 16.296,95

  Duduk in D, Natural

  GGA professional duduk in D. The instrument is made of the best parts of the apricot tree. It has a bold and deep sound. It’s often used in sad, son It’s unique with its bright, glaring, sheer sound. Range: H(small octave) – D(2nd octave). Length: 295 mm. Color: Natural Blonde, Black, Reddish The package includes…

  Duduk in D, Natural
 • 21.506,02

  Blul in D(chromatics)

  GGA professional blul in D ( chromatic ) The instrument is made of the best parts of the apricot tree. Length – 600 mm. Color – brown Follow the link below to listen to how the GGA blul sounds. The best quality wood is taken from the apricot tree, dried for 7-10 years, when properly…

  Blul in D(chromatics)
Asset 1454

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ՄԵՐ GGA ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԸ

Սեղմել Այստեղ
Asset 1454

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴՈՒԴՈՒԿԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սեղմել Այստեղ
Asset 1454

ԴԱՍԵՐ

ԻՆՉՊԵՍ ՆՎԱԳԵԼ ԴՈՒԴՈՒԿ

Սեղմել Այստեղ
Asset 1454

ԿԱՊ

ԶԱՆԳԵՔ ԿԱՄ ԳՐԵՔ ՄԵԶ

Սեղմել Այստեղ

ԴՈՒԴՈՒԿԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ